นอร์เวย์เจ๋ง มีรถยนต์ไฟฟ้าครบ 1 แสนคัน คิดเป็น 10% ของทั้งโลก

กระแสการใช้งานอุปกรณ์ที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ กำลังเป็นที่ตื่นตัวจากคนทั้งโลก ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ประเทศนอร์เวย์ ได้มีการฉลองจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าคันที่ 100,000 แล้ว ถือเป็น 10% ของรถยนต์ไฟฟ้ารวมกันทั้งโลกเลยทีเดียว

EV

นอร์เวย์ ถือเป็นอีกประเทศที่มีการส่งเสริมการใช้งานพลังงานสะอาด โดยเฉพาะรถยนต์ ที่มีการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ทั้งไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 25% ของราคารถ, ไม่เก็บค่าทางพิเศษ, ไม่เก็บค่าจอดรถในที่จอดของรัฐ, ใช้งานบัสเลนได้ในชั่วโมงเร่งด่วน และนำรถยนต์ขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้ฟรี (เก็บเงินเฉพาะคนขับและผู้โดยสาร) จนทำให้ช่วงปีที่ผ่านมา รถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ 25% เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น โดยทางนอร์เวย์นั้นตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2020 จะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนรวมเป็น 400,000 คัน เป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าต่อไป

ข้อมูลจาก Businessinsider

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com