รถยนต์นั่งขนาดเล็ก 

อีโค่คาร์คืออะไร...ได้เวลาเข้าใจให้ถูกต้องกันแล้วหรือยัง ...

มาพบข้อเท็จจริงถึงแก่นแท้ของโครงการอีโค่คาร์ ตัตนที่เกิดขึ้นเพื่อประหยัพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อ หาใช่อย่างที่คุณอาจจะเข้าใจว่าอีโค่คาร์ต้องเป็นรถราคาถูก

Kei car แรงบันดาลใจรถเล็ก ต้นแบบอีโค่คาร์

พาคุณรู้จักล้วงลึกรถยนต์นั่งเล้กในประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่า Kei car มันคืออะไรกัน กับรถยนต์นั่งที่หลายคนเคยฝันอยากจะได้