TR Transformer II 

“ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข” ปีที่ 2 ส่งความสุขให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านไทรงาม

ไทยรุ่งฯ ผู้นำการออกแบบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ของไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิเชียร – ปราณี เผอิญโชค ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข” ปีที่ 2 เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งหวังพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในชนบท

New TR TRANSFORMER II ยอดรถตรวจการณ์ พันธุ์แกร่ง

TR TRANSFORMER II ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Super Hero ของคนไทย โดยนำรูปแบบตัวแสดงของ Iron Man มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้รถมีความโดดเด่น แข็งแรง สวยงาม ล้ำสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว