BMW X Drive Xperience

สนับสนุนเนื้อหา

BMW X Drive Xperience เป็นกิจกรรมที่เพิ่มทักษะการขับขี่ในสภาพเส้นทางที่แตกต่างผ่านรถ X Range จาก BMW

5 เรื่องน่าสนใจ