Pioneer CAR AV 2016 – Roll Connected

สนับสนุนเนื้อหา

ไพโอเนียร์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวจอทีวีติดรถยนต์มัลติมีเดียรุ่นใหม่ CAR AV 2016 – Roll Connected เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่รุ่นใหม่โดยเฉพาะ

5 เรื่องน่าสนใจ