Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 40

สนับสนุนเนื้อหา

Volkswagen พร้อมแนะนำ Golf GTI Clubsport Edition 40 รุ่นพิเศษ ถือเป็นโอกาสอันดีออกมาในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ของ Golf GTI สู่ตลาดเมืองผู้ดี