ISUZU D-MAX X- Runner 4WD

สนับสนุนเนื้อหา

ISUZU UTE ออสเตรเลียสนองความต้องการลูกค้าชาวออสซี่รักการผจญภัยและลุยด้วย ISUZU D-MAX X- Runner 4WD จำนวนจำกัดเพียง 360 คันเท่านั้น