ISUZU Service Skill Contest 2014

สนับสนุนเนื้อหา

ISUZU จัดแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมงานบริการให้แก่พนักงาน ISUZU ทั่วประเทศเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า