PSA Peugeot-Citreon Hybrid Air

สนับสนุนเนื้อหา

ดูเหมือน ค่ายรถจากเมืองน้ำหอมอย่าง Peugeot Citroën กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการพัฒนารถยนต์ลูกผสมแนวใหม่ Hybrid Air จนต้องหาเพื่อนคู่คิดรายใหม่ที่จะมาช่วยต่อลมหายใจ เทคโนโลยีนี้อีกครั้ง