TestDrive All-New Mitsubishi Triton

สนับสนุนเนื้อหา

All-New Mitsubishi Triton เป็นรถกระบะ เจน 5 จากค่าย ทรีไดมอนด์ พร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของคุณ ทั้งดีไซน์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง โดยพิสูจน์จากการทดสอบเส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี 285 กม.