ราคาน้ำมัน
ปรับราคาเมื่อ 16 พ.ย. 2562 00:01
29.44
25.59
23.59
22.59
34.96
27.55
27.28
24.54
20.09
15.61
เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร
ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)