ขี้นก อันตรายร้ายสีรถคุณ

รู้จักภัยร้ายใกล้ตัวสีรถยนต์ของคุณ ขี้นก ปัญฆาเล็กที่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ถ้าคุณไม่รีบขจัดมัน