Tags ความพอเพียง หน้า 1 / Autodeft.com : ข่าวรถยนต์ ทดสอบรถยนต์ รีวิวรถยนต์ ความรู้เรื่องรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ รถใหม่ รถออกใหม่ รถมาใหม่

 ความพอเพียง 

อีซูซนำสื่อมวลชนสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่รื่นรมย์ “ความพอเพียง” ที่ทำได้จริง

อีซูซุร่วมสืบสานปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนไทยได้ปฏิบัติ เผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชื่อชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ที่สร้างจากชีวิตของคุณเปิ้ล - ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของไร่รื่นรมย์ จ.เชียงราย เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ISUZU D-MAX V-Cross 4x4 Trip สัมผัสชีวิตพอเพียง ณ เมืองระนอง

สังคมในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะคนเมืองหลวงที่เบื่อหน่ายกับการผจญความวุ่นวายท่ามกลางความศิวิไล จนต้องทิ้งทุกอย่าง เพื่อกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดและพัฒนาจนประสบความสำเร็จ โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาแห่งความพอเพียง มาใช้ในการออกแบบความสุขของการดำเนินชีวิต

อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เชิญร่วมสัมผัสความพอเพียง ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง”

ความพอเพียงในการดำรงชีวิต เป็นพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ โดยหาตนเองให้เจอว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคม และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน