Tags ทำใบขับขี่ หน้า 1 / AUTODEFT ข่าวรถยนต์ รีวิวรถ รถใหม่ รถออกใหม่ รถมาใหม่ ราคารถ ใบขับขี่

 ทำใบขับขี่ 

ขนส่ง!! งดอบรมและทดสอบใบขับขี่ทุกชนิด ต่ออายุใบขับขี่อบรมผ่านออนไลน์ได้!

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดยงดการอบรม และทดสอบกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ทุกชนิด ทั้งหมดเพื่อการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ในประเทศไทยตอนนี้กำลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

สอบใบขับขี่ 2563 (2020) ปรับข้อสอบทฤษฏีใหม่!!!

ล่าสุดช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 นี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ ด้วยการปรับปรุงข้อสอบภาคทฤษฏีสำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ โดยเน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ ซึ่งจะเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 นี้