Tags มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ หน้า 1 / Autodeft.com : ข่าวรถยนต์ ทดสอบรถยนต์ รีวิวรถยนต์ ความรู้เรื่องรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ รถใหม่ รถออกใหม่ รถมาใหม่

 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 

กลุ่มอีซูซุหนุนการศึกษา มอบทุนเรียนดีในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การเป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย” ตอกย้ำพันธกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษ ประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ให้แก่ นิสิตและนักศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 50 ทุน มูลค่ารวม 1,640,000 บาท เพื่อขยายโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้พัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการต่อไป

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบทุนกว่า 4 ล้านบาทสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

เพราะการศึกษาที่ดีเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ จำนวน 595 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4,061,000 บาท

กลุ่มอีซูซุจัดสัมมนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรอาชีวศึกษา

กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” รุ่นที่ 21-22 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน

อีซูซุมอบเงินสนับสนุน 4 องค์กรสาธารณประโยชน์

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562

กลุ่มอีซูซุสนับสนุนเยาวชนไทยหัวกะทิ มอบทุนเรียนยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมแก่เยาวชนหัวกะทิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ รวมทั้งสิ้น 59 ทุน มูลค่ากว่า 1,280,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไปในอนาคต

กลุ่มอีซูซุมอบทุนกว่า 4 ล้านบาท สร้างอนาคตทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย

ด้วยความเชื่อมั่นว่า การศึกษา คือ รากฐานแห่งการสร้างคนเพื่อพัฒนาชาติอย่างมั่นคง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยจึงมุ่งเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์เป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย” ตอกย้ำพันธกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ มากกว่า 237 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 595 ทุน รวมมูลค่า 4,061,000 บาท