ช่องเขา ขาดรำลึกเส้นทางรถไฟสายมรณะ

ถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์ไม่อยากเดินทางไกล อยากแอบผจญภัยเล็กๆ ช่องเขาขาด เส้นทางเดินเท้าพร้อมประวัติศาสตร์เสน้ทางรถไฟสายมรณะ ที่กาญจนบุรี