Chevrolet Colorado ใหม่!!!!! พร้อมเผยตัวจริง 16 มีนาคมนี้

Chevrolet ประเทศไทยหลังฝ่าสถานการณ์ที่ส่งผลต่อบริษัทฯทั้งยุติการขายของรถเล็กรุ่น Sonic และ Mini MPV อย่าง Spin เพื่อเน้นขายรถกระบะ รถ SUV