ชัยอนันต์ โลจิสติกส์ รุกการค้าชายแดนไทย-พม่า สั่งซื้อVolvo Trucks 60 คันรองรับแผนขยายงาน

ชัยอนันต์ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไทย-พม่า ผ่านด่านแม่สอด สั่งซื้อรถหัวลากVolvo Trucks รุ่น FH13 440 แรงม้า จำนวน 60 คันเพื่อทดแทนฝูงรถปัจจุบันจำนวน 40 คัน ที่มีอายุการใช้งานมานาน 5 ปี และเพิ่มอีก 20 คันเพื่อรองรับแผนขยายงาน

สหพันธ์การขนส่งทางบกร้องรัฐขอทบทวนกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยแจงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง พร้อมยื่นหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ ขอให้พิจารณาปัจจัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม หวั่นต้นทุนขนส่งเพิ่มกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งเรื่องการติดตั้ง GPS การยึดใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก และการใช้มาตรฐานยูโร 4 แทนการก้าวกระโดดจากยูโร 3 ไปยูโร 5 ชะลอเวลาเพื่