ผิดหรือไม่ผิด จอดรถไว้โดยไม่ดับเครื่องยนต์

เราคงเห็นได้บ่อยตามท้องถนน หรือตามที่จอดรถทั่วไป ทั้งของเอกชนหรือทางสาธารณะ ที่มีการจอดรถแล้วติดเครื่องทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาแปปเดียวหรือเป็นระยะเวลานานก็ตาม เพื่อให้คนที่อยุ่ในรถได้รับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้สนใจว่า รถจะปล่อยควันออกมา รวมทั้งความร้อนไปถึงคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จนต้องมีการตั้งคำถามว่า การกระทำแบบนี้ มันผิดกฎหมายหรือไม่

กฎหมายจราจร

ถ้าเราไปพลิกดูกฎหมายจราจร ที่เราใช้บังคับในปัจจุบัน ฉบับที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้มีการระบุเอาไว้ใกล้เคียงเรื่องนี้ที่สุด ในมาตรา 58 ว่า "การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้น ผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อรถนั้นไว้ การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง" ซึ่งถ้าตีความกันตามตัวอักษรแล้ว กรณีที่ผิด คือการติดเครื่องยนต์ไว้แล้วไม่มีคนอยู่บนรถ หรือไม่มีคนอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่เท่านั้น มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 148 หมายความว่า ถ้ามีการจอดรถติดเครื่อง แต่ยังมีคนอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่อยู่ ก็จะไม่มีความผิดจาก พรบ. ฉบับนี้

กฎหมายจราจร

แต่ถ้าเราไปพลิกดู พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 ตามมาตรา 25 ที่ระบุเอาไว้ว่า "ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (4) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเถ้าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ดังนั้นการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ จะผิดตาม พรบ. ฉบับนี้ทันที แต่การลงโทษนั้น ไม่ได้มีกำหนดเอาไว้ มีเพียงแค่ระบุเอาไว้ในมาตรา 26, 27 และ 28 ใจความสำคัญว่า ให้เจ้าหน้าที่ท้อถิ่นมีอำนาจในการออกหนังสือคำสั่งให้ระงับกิจกรรมนี้ได้ ทั้งในสถานที่สาธารณะหรือที่เอกชน เพียงแต่ถ้าเป็นสถานที่เอกชน จะมีสิทธิ์ออกคำสั่งได้กับทางเจ้าของสถานที่เท่านั้น ไม่สามารถออกคำสั่งต่อผู้กระทำโดยตรงได้ แต่ผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้น สามารถออกคำสั่งให้ผู้ที่ใช้พื้นที่ของตัวเอง ให้หยุดการกระทำดังกล่าวได้ หรือแม้กระทั่งการออกกฎเพื่อทำการปรับได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับ

กฎหมายจราจร

การจอดรถแล้วไม่ดับเครื่องยนต์ อาจจะไม่ผิดกฎหมายก็จริง แต่มันเป็นการสร้างความรำคาญ เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และยังเป็นการเพิ่มมลภาวะทางอากาศโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วย ที่สำคัญ เจ้าของรถก็เสียค่าเติมน้ำมันโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ถ้าจอดรถเมื่อไหร่ ก็ควรดับเครื่องยนต์ เพื่อช่วยลดการปล่อยควันพิษ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันได้อีกด้วยครับ

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ