ทำใบขับขี่สากล เรื่องง่ายๆ ไม่นานก็เสร็จแล้ว

หลังจากการแข่งขันเรื่องสายการบินมีมากขึ้น ทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป ทำให้คนไทยสามารถบินไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย และมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนิยมเลือกใช้การเดินทางในต่างประเทศด้วยการเช่ารถยนต์ขับ ซึ่งแน่นอนว่า นอกจากจะต้องใช้หนังสือเดินทางหรือว่า Passport แล้ว ก็ต้องมีใบขับขี่สากลประกอบในการเช่าและขับรถยนต์ บางคนยังไม่รู้ว่า วิธีการทำใบขับขี่สากลนั้นต้องทำอย่างไร วันนี้ AUTODEFT ลงมือไปทำมาจริงๆ แล้วเอามาเรียบเรียงฝากทุกคนแล้วครับ

ใบขับขี่สากล

สำหรับผู้ที่จะสามารถขอรับใบขับขี่สากล (International Driving Permit) ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีใบขับขี่รถส่วนบุคคลหรือตลอดชีพไว้ในครอบครองแล้ว ส่วนใครยังไม่มี ต้องไปสอบให้ได้ใบขับขี่ตามขั้นตอนปกติก่อน โดยเตรียมเอกสารเพื่อขอใบขับขี่สากลดังนี้ครับ

1. หนังสือเดินทาง หรือ Passport ทั้งตัวจริงและใบถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปของเรา และถ้ามีหน้าที่มีระบุการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็ให้ถ่ายมาด้วย และหนังสือเดินทางเล่มนี้ จะต้องเป็นเล่มเดียวกับที่เราเอาไว้ใช้เดินทางด้วยครับ

2. ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชน จริงๆแล้วทางกรมการขนส่งฯไม่ได้ขอสำเนาถ่ายเอกสารครับ แต่ถ่ายไปเถอะ เพราะตอนที่ผมไปทำ บัตรผมดันไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้ เลยต้องใช้สำเนาอยู่ดี

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป เอาแบบเดียวกับที่ถ่าย Passport เลยครับ คือถ่ายหน้าตรง,ไม่ใส่แว่นสี, ไม่ใส่หมวก, ไม่มีพื้นหลังเป็นภาพวิว

5. ถ้ามีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล จากสาเหตุใดก็ตาม ให้นำเอกสารพร้อมสำเนาไปด้วยครับ

และสำหรับที่มีการมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำใบขับขี่สากลแทน ต้อมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ครับ

1. ใบมอบอำนาจ กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย, เซ็นชื่อคนมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมใบถ่ายเอกสาร

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เมื่อเตรียมหลักฐานเรียบร้อย ก็เตรียมเงินไปด้วย 505 บาท เป็นค่าธรรมเนียมในการขอออกใบขับขี่สากลครับ

ใบขับขี่สากล

จากนั้นก็ให้ไปติดต่อกับสำนักงานกรมการขนส่งทางบก ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันธรรมดา 8.30 - 15.30 น. โดยครั้งนี้ผมเลือกไปทำที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร ตรงจตุจักร ไปเอาช่วงที่พีคที่สุดของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ เพียงแต่เป็นช่วงบ่าย โดยอาคารที่เราต้องไปติดต่อก็คืออาคาร 4 (ถ้าเข้าจากพหลโยธิน ก็จะอยู่ด้านหลังสุด ตึกทาสีม่วงขวามือ แต่ถ้ามาจากด้านหลังฝั่งวิภาวดี-รังสิต ก็จะเป็นอาคารแรกๆ ซ้ายมือครับ)

ใบขับขี่สากล

เมื่อเข้าไปในอาคาร 4 ปั๊บ ห้องที่เราจะต้องไปติดต่อขอทำใบขับขี่สากลจะอยู่ที่ชั้น 1 ห้องแรกซ้ายมือเลย เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Permit ก็ให้เดินเข้าไปเลยครับ ขวามือจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจหลักฐานและแจกบัตรคิวอยู่ เมื่อได้รับบัตรคิวเรียบร้อยแล้ว ก็รอเรียกเหมือนกับเราไปที่ธนาคาราตามปกติ เมื่อถึงคิวแล้ว ก็ให้เอาเอกสารไปที่ช่องตามที่ถูกเรียกไว้ พร้อมกับจ่ายเงินจำนวน 505 บาทให้เรียบร้อย โดยขั้นตอนนี้ จะรับถึงแค่ตอน 15.30 น.เท่านั้นครับ เพราะต้องเผื่อเวลาเหลือให้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบขับขี่สากลให้ทันก่อน 16.00 น.ด้วยครับ

ใบขับขี่สากล

เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อย ก็ให้นั่งรอเรียกชื่อเพื่อรับตัวใบขับขี่สากลได้เลย เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อแล้ว ก็ให้ตรวจสอบการสะกดชื่อ-นามสกุล ว่าตรงกับเล่มหนังสือเดินทางหรือ Passport หรือเปล่า ถ้าตรงแล้วก็เซ็นรับและเซ็นลงในใบขับขี่สากลได้เลย (ได้รับมาแล้ว อย่าลืมอุดหนุนซองใส่ใบขับขี่สากลสักหน่อยครับ ขายที่เค้าท์เตอร์เลย 10 บาทเท่านั้น) รวมทั้งหมดทุกขั้นตอนแล้ว ผมว่าไม่น่าเกิน 20 นาที (วันที่ทำ มีประมาณ 10 คิวได้) ว่องไวมาก เอาเป็นว่า ลางานแค่ครึ่งวัน ยังทำทันเลยครับ ใบขับขี่สากลนั้น จะมีอายุใช้งานได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ แต่ต้องตรวจสอบด้วยครับว่าประเทศที่เราจะไปขับรถนั้น สามารถใช้ของเราได้หรือไม่ เพราะบางประเทศอาจจะใช้ไม่ได้ ต้องนำไปยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตกับประเทศนั้นๆอีกทีครับ (มีชื่อประเทศระบุไว้ในใบขับขี่สากล)

ใบขับขี่สากล

สำหรับประเทศในแถบอาเซียนด้วยกัน เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนิเซีย เป็นต้น ไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากลครับ ใช้ใบขับขี่ปกติของเราที่เป็นระบบ Smartcard มีระบุชื่อ-นามสกุลเราเป็นภาษาอังกฤษได้เลย แต่ต้องใช้คู่กับ Passport ทุกครั้งครับ

ใบขับขี่สากล

เสร็จแล้วครับ วิธีการทำใบขับขี่สากล ไม่ยุ่งยาก ทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน เท่านี้ไปเที่ยวที่ประเทศไหน อยากจะเช่ารถขับเพื่อไปท่องเที่ยวดูบ้าง ก็ทำได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ

ใบขับขี่สากล

เรียบเรียงโดย Earthpark02

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ