3 สิ่งของ... ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถของคุณ

หลายๆ ครั้งเราใช้รถเป็นที่เก็บของและสัมภาระต่างๆ ในการเดินทาง ซึ่งเราอาจลืมนึกถึงไปว่ามีสิ่งของบางอย่างที่หากเก็บเอาไว้ในรถอาจเป็นอันตรายขึ้นได้ โดยเฉพาะสภาพอากาศในบ้านเราที่มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดเวลา การที่เราต้องจอดรถตากแดดและเก็บของบางอย่างเอาไว้ในรถก็อาจทำให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ครั้งนี้จึงมาบอกถึง 3 สิ่งของ ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถโดยเฉพาะเวลาต้องจอดรถตากแดด ว่าจะมีอะไรบ้าง...

1. โทรศัพท์มือถือ และ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง หากเจอกับความร้อนสะสมอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ โดยเฉพาะหากเก็บเอาไว้ในรถที่ต้องจอดตากแดดเป็นเวลานาน ความร้อนที่สะสมภายในรถอาจเป็นเหตุทำให้รถคันโปรดของคุณได้รับความเสียหายจากอุปกรณ์เหล่านี้

2. ไฟแช็ค นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ เพราะเมื่อเจอกับความร้อนสูงและความร้อนสะสมอาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้

3. กระป๋องสเปรย์แรงดันต่างๆ หลายๆ คน อาจจะไม่ได้มีเก็บไว้ในรถอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ถ้าหากวันใดวันนึงเรามีเหตุจำเป็นให้ต้องขนย้ายสิ่งของเหล่านี้ ก็อย่าลืมที่จะนำลงจากรถ ไม่เก็บไว้ในรถโดยเฉพาะเวลาที่ต้องจอดรถตากแดด เพราะหากคุณลืมเอาไว้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจคาดคิดขึ้นได้

1. โทรศัพท์มือถือ และ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง หากเจอกับความร้อนสะสมอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ โดยเฉพาะหากเก็บเอาไว้ในรถที่ต้องจอดตากแดดเป็นเวลานาน ความร้อนที่สะสมภายในรถอาจเป็นเหตุทำให้รถคันโปรดของคุณได้รับความเสียหายจากอุปกรณ์เหล่านี้  2. ไฟแช็ค นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ เพราะเมื่อเจอกับความร้อนสูงและความร้อนสะสมอาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้   3. กระป๋องสเปรย์แรงดันต่างๆ หลายๆ คน อาจจะไม่ได้มีเก็บไว้ในรถอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ถ้าหากวันใดวันนึงเรามีเหตุจำเป็นให้ต้องขนย้ายสิ่งของเหล่านี้ ก็อย่าลืมที่จะนำลงจากรถ ไม่เก็บไว้ในรถโดยเฉพาะเวลาที่ต้องจอดรถตากแดด เพราะหากคุณลืมเอาไว้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจคาดคิดขึ้นได้  และนอกเหนือจากสิ่งของเหล่านี้แล้ว ของมีค่าต่างๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกขโมยที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว การป้องกันไว้ก่อนเสมอก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกวิธีง่ายๆ ในการใช้รถในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและตัวเราเอง

และนอกเหนือจากสิ่งของเหล่านี้แล้ว ของมีค่าต่างๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกขโมยที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว การป้องกันไว้ก่อนเสมอก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกวิธีง่ายๆ ในการใช้รถในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและตัวเราเอง

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ