เที่ยวอีสาน…เยือนถิ่นดอกคูนเสียงแคนที่ขอนแก่น

“พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก” เป็นคำขวัญของจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 และเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคอีสาน นั่นคือ จังหวัดขอนแก่น

ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX 4x4

นอกจากนี้ ขอนแก่นยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สำคัญที่เชื่อม 2 ภาคไว้ด้วยกันทั้งภาคอีสานและภาคเหนือ (เข้าอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ที่พักหลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวทั้งต่างถิ่นและต่างประเทศ มีสนามบินที่ช่วยการเดินทางสบายและประหยัดเวลา และปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ขอนแก่นในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย วันนี้ นายเต้ย อาสาพามาเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นกับสปอร์ตออฟโรดคู่ใจอย่าง ISUZU D-MAX V-Cross MAX สีแดงสุดหล่อ ผ่านจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 เข้าทางหลวงหมายเลข 204 ผ่านหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเช่นอำเภอโนนสูง เชื่อมต่อมาที่ถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข 2 อีกครั้งจนมาถึงจังหวัดขอนแก่นด้วยระยะทางกว่า 450 กม.

ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX

ที่แรกที่มาถึงนั่นคือ พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) ตั้งอยู่ที่วัดหนองแวง ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น

ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX

ลักษณะมีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห ภายในองค์พระธาตุมีอยู่ 9 ชั้น คือ (1) หอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ (2) หอพัก (3) หอปริยัติ (4) หอปริยัติธรรม (5) หอพิพิธภัณฑ์ (6) หอพระอุปัชฌายาจารย์ (7) หอพระอรหันตสาวก (8) หอพระธรรม (9) หอพระพุทธ เป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ รวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตูหน้าต่างแต่ละชั้นแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวันภาพแกะสลักรูปพรหม

ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX

หลังจากชมความงามของ พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) แล้ว อีก 53 กม. จึงเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำพอง โดยอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดฯ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา ถือเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำชีและลำน้ำพอง สำหรับนักท่องเที่ยวทางอุทยานฯ มีบ้านพักรับรอง และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการอย่างครบครัน

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขาหินทรายสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางคล้ายกับเทือกเขาทั่วๆ ไป ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ขนานกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารส่วนหนึ่งของลำน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ ลำน้ำชี เป็นต้น แบ่งพื้นที่ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในเทือกเขาภูพานคำ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้อยู่ในเทือกเขาภูเม็ง และเทือกเขาภูผาดำ-ภูผาแดง พื้นที่ด้านทิศตะวันตกมีสภาพลาดชันสลับกับหน้าผาในบางช่วงจรดที่ราบอ่างเก็บน้ำด้านล่าง ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขามีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 600 เมตร

ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX

นอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำพองมีสถานที่ที่น่าสนใจคือผาสละโสด ซึ่งผาดังกล่าวมีความเป็นมาตำนานรักผาสละโสด เรื่องราวของคู่หนุ่มสาวหลากหลายคู่ที่เริ่มต้นสละความโสด เมื่อได้ตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและกัน จุดเริ่มต้นความรักที่เกิดจากป่าไม้ หนุ่มฉายาว่า สลา ชาวอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และหญิงสาวชื่อ สาว ชาวอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้พบรักกันครั้งแรก ณ สถานที่แห่งนี้

ISUZU D-MAX V-Cross MAX

เขาสองคนหลงรักซึ่งกันและกัน ภาพความสัมพันธ์ของความรักที่คู่หนุ่มสาวสองคนสร้างขึ้นเป็นภาพแห่งความประทับใจและงดงามตามจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาแต่อดีต จนกระทั่งถึงวันที่ความรักของทั้งสองสุกงอม สลาและสาว คู่รักหนุ่มสาวได้สาบานคำมั่นสัญญาจะมีรักเดียวและซื่อสัตย์ต่อกันจนชีวิตจะหาไม่ เหมือนดั่งนกเงือกที่มีคู่เดียวตลอดไป โดยสลาชายหนุ่มได้ขอหญิงสาวแต่งงาน หญิงสาวก็ตกลงด้วยความยินดี และได้สลักชื่อหน้าผานี้ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ว่า สลา(รูปหัวใจ)สาว เวลาต่อมาชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ตั้งสมญานามหน้าผาแห่งความรักนี้ว่า ผาสลาสาว และพูดเพี้ยนกันต่อมาเป็น ผาสละสาวและเปลี่ยนมาเป็น ผาสละโสด จนเป็นที่พูดติดปากกันมาในปัจจุบัน ปัจจุบันผ่าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่คู่รักหนุ่มสาวนิยมมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ซึ่งเชื่อว่าคู่รักใดได้มาสารภาพรักหรือมาถ่ายภาพก่อนแต่งงานจะได้เป็นคู่รักแท้ ครองรักกันยั่งยืนตลอดไป

ISUZU D-MAX V-Cross MAX

จากนั้นจึงเดินทางต่ออีก 20 กม. ไปยังวัดพระพุทธบาท ภูพานคำซึ่งวัดนี้ ตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขาจำนวน 1,049 ขั้น หรือจะขับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขาก็ได้ บนยอดเขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ ก่อนถึงประตูทางเข้าบริเวณเขื่อนจะมีป้ายวัดอยู่ด้านซ้ายมือ หรือจะใช้ทางเข้าวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาลอุบลรัตน์ก็ได้

ISUZU D-MAX V-Cross MAX

ทริปสุดท้ายที่ขอนแก่นจบลงที่เขื่อนอุบลรัตน์ สำหรับเขื่อนนี้ สร้างปิดกั้นลำน้ำพอง บริเวณที่เรียกว่า พองหนีบ ตั้งอยู่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชี ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว ยาว 885 เมตร สูง 32 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 55 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX

ลุ่มน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบไปด้วยลำน้ำที่สำคัญ 3 สาย คือ ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิน และลำพะเนียง ซึ่งล้วนมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ลำน้ำเชินและลำน้ำพรม ไหลมาทางทิศตะวันตกบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลวกขึ้นเหนือไปบรรจบกับลำน้ำพองรวมเป็นแม่น้ำพองแล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านช่องแคบของเทือกเขาภูพานเรียกว่า "พองหนีบ" ที่ตั้งของเขื่อนอุบลรัตน์ แม่น้ำพองไหลไปทางทิศตะวันออก จนกระทั่งผ่านทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้ววกลงทางทิศใต้ไหลลงแม่น้ำชีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดขอนแก่น

ISUZU D-MAX V-Cross MAX 4x4
ISUZU D-MAX V-Cross MAX
ISUZU D-MAX V-Cross MAX 4x4

จบทริปการเดินทาง 1 วันสำหรับจังหวัดขอนแก่น และขอบคุณอีกครั้งสำหรับสปอร์ตออฟโรด ISUZU D-MAX V-Cross MAX 4X4 พลังดีเปลี่ยนโลกจากจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแปรผัน 3.0 Ddi Blue Power 177 แรงม้า พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ Terrain Command ครั้งแรก!! ในวงการรถปิกอัพกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกล้องบันทึกภาพ ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆได้ และชุดแต่งใหม่ MAX 4x4 Package ครั้งต่อไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหน ต้องติดตามกันในคอลัมพ์ Deft's Go

เรื่องและเรียบเรียงโดย นายเต้ย

ขอขอบคุณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ที่ได้เปิดโลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวแสนพิเศษ กับ ISUZU D-MAX V-Cross MAX 4X4

ที่มาข้อมูล thai.tourismthailand.org, khonkaen.go.th และ siamthailandnews.com

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

5 เรื่องน่าสนใจ