ขับรถไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปัดเป่าความชั่วร้าย เสริมความเป็นสิริมงคล

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 17 พ.ค. 64
  • 21,483 อ่าน

คนไทยมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า ถ้าได้กราบไหว้พระธาตุ หรือเจดีย์ที่บรรจุธาตุของพระอรหันต์ จะช่วยให้ปัดเป่าโชคร้าย เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง โดยเฉพาะถ้าได้กราบมนัสการพระธาตุที่ประจำปีเกิดของตัวเอง จะยิ่งเสริมบารมีให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นวันนี้ AUTODEFT เลยรวบรวมข้อมูลของพระธาตุประจำปีเกิดมาให้แล้ว เผื่อหมดเรื่อง Covid-19 เมื่อไหร่ เราจะได้ขับรถไปกราบไหว้กันครับ

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีชวด (หนู)

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีองค์พระธาตุที่บรรจุธาตุพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า พระทักขิณโมลีธาตุ เชื่อกันว่าพระธาตุแห่งนี้ เป็นพระธาตุประจำปีชวด

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ. ลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู (วัว)

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีฉลู

 

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ พระธาตุประจำปีขาล (เสือ)

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและธาตุพระศอกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าบรรุเอาไว้ เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีขาล (เสือ)

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน พระธาตุประจำปีเถาะ (กระต่าย)

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง เชื่อกันว่าพระธาตุแห่งนี้ เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ (กระต่าย)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะโรง (งูใหญ่)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่าย ๆ ว่าวัดพระสิงห์ ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตัวพระธาตุชื่อว่า พระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง) ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง (งูใหญ่)

วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะเส็ง (งูเล็ก)

เดิมทีแล้ว พระธาตุประจำปีมะเส็ง จะอยู่ที่พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากมีระยะทางไกล ไม่สามารถขับรถไปสักการะได้สะดวก จึงมีการเปลี่ยนไปสักการะองค์จำลอง ที่ตั้งอยู่ภายในวัดโพธารามมหาวิหาร หรือที่เรียกกันแต่เดิมว่าวัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีเจดีย์พระศรีมหาโพธิพุทธคยา ที่รูปทรงคล้ายกับที่ประดิษฐานอยู่ในประเทศอินเดีย จึงอนุโลมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) สามารถกราบสักการะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้เช่นกัน

วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก พระธาตุประจำปีมะเมีย (ม้า)

แต่เดิมนั้นพระธาตุประจำปีมะเมีย (ม้า) คือที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า แต่แน่นอนว่าย่อมไม่สะดวกกับชาวไทยในการไปกราบสักการะแน่นอน ดังนั้นจึงสามารถกราบสักการะที่วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แทนได้ โดยแต่เดิมพระธาตุในวัดพระบรมธาตุ ที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเกศาเป็นทรง 4 เหลี่ยม ต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ (ทองอยู่) ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม ดังนั้นจึงกลายเป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย (ม้า) ทดแทนที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าได้

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีมะแม (แพะ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่บรรจุอยู่ด้านใน เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีมะแม (แพะ)

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม พระธาตุประจำปีวอก (ลิง)

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม องค์พระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ด้านใน เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีวอก (ลิง)

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน พระธาตุประจำปีระกา (ไก่)

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ตัวองค์พระธาตุบรรจุธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยของพระพุทธเจ้าบรรจุเอาไว้ เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีระกา (ไก่)

วัดเกตการาม

วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีจอ (สุนัข)

วัดเกตการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนเลียบริมแม่น้ำปิง เป็นที่ตั้งของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นที่ ประดิษฐานของพระทันตธาตุ เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข)

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า จ.เชียงราย พระธาตุประจำปีกุล (หมู)

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า หรือชื่อที่เราคุ้นเคยว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีองค์พระธาตุดอยตุง ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) เอาไว้ เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีกุล (หมู)

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ความจริงที่แท้คือ ถ้าอยากไปสักการะพระธาตุต่าง ๆ ในช่วงนี้ อย่าลืมเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 กันด้วยครับ

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ