Toyota จับมือ Daihatsu บุกตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล้กในตลาดเกิดใหม่

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อ Toyota เดินหน้าเต็มตัวในการชิงตลาดเกิดใหม่ โดยล่าสุดปลุกปั่นให้บริษัทรถยนต์นั่งขนาดเล็กของพวกเขา Daihatsu เข้ามารับผิดชอบเรื่องรถยนต์นั่งขนาดเล็กโดยตรง

Deft Opinion ..: Asean Car of the year รางวัลทรงคุณค่าแห่งภูมิภาคที่น่าเชื่อถือ ?? จริงหรือ

พบอีกครั้งของบทบรรณาธิการ ครั้งนี้เราจะกล่าวถึงรางวัล Asean car of the year ที่หลายคนกำลังสนใจหลังประกาศผลรางวัลออกมาอย่างเป็นทางการ มันไว้วางใจได้จริงหรือไม่