Jaguar Land Rover เลือกประเทศสโลวาเกียเป็นโรงงานแห่งใหม่พร้อมเปิดไลน์ช่วงปี 2018

Jaguar-Land Rover หรือ JLR ตัดสินใจเลือกประเทศ สโลวาเกียเป็นโรงงานแห่งใหม่พร้อมเปิดไลน์ All New Defender ในช่วงปี 2018