GAC AION วันเดียวยอดจองทะลุ 1,000 คัน ในงาน Motor Expo 2023 ผ่านมา 5 วัน มียอดจองสะสม 1,680 คัน ยอดขายติดอันดับ 3

AION สร้างสถิติสูงสุดในงาน Motor Expo 2023 ยอดจองวันเดียวทะลุหลักพันคัน ด้วยยอดรวม 1,680 คัน ติด Top 3 ยอดขายสูงสุด ยอดจองวันเดียวทะลุ 1,000 คัน GAC AION ทำยอดขายพุ่งทะยานในงาน Motor Expo 2023 ด้วยยอดขายรวม 1,680 คัน