รถไฟฟ้า GAC Aion S Black Dragon Max รุ่นพิเศษ สไตล์จากยุค 2000

GAC Aion ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนได้นำเสนอรถใหม่รุ่นพิเศษรถไฟฟ้านามว่า GAC Aion S Black Dragon Max ที่มีสไตล์เหมือนหลุดออกจากเกม Midnight Club ช่วงต้นยุค 2000 หรือภาพยนตร์ Fast & Furious ยุคแรก ๆ