Toyota Camry และ Corolla Special Edition พร้อมจำหน่ายแล้วสิงหาคมนี้ ที่อเมริกา

Toyota อเมริกาจับรถซีดานยอดนิยมของอเมริกาและทั่วโลก อย่าง Camry ละ Corolla ตกแต่งพิเศษ พร้อมจำหน่ายจริงสิงหาคมนี้

Nissan 370 Z Nismo Concept Roadster สปอร์ตเปิดประทุนซ่อนเสน่ห์เสริมเขี้ยวเล็บให้สาวๆมอง

Nismo หน่วยงานพิเศษที่ทำแต่รถ Nissan ให้กลายเป็นรถแรง จับสปอร์ตโรสเตอร์ระดับตำนานอย่าง 370 Z Roadster มาตกแต่งพิเศษ