Tags Daihatsu FX Concept หน้า 1 / AUTODEFT ข่าวรถยนต์ รีวิวรถ รถใหม่ รถออกใหม่ รถมาใหม่ ราคารถ ใบขับขี่

 Daihatsu FX Concept 

Daihatsu FX Concept ว่าที่อเนกประสงค์คันนี้เพื่อตลาดเอเซีย

Daihatsu โชว์ไอเดียว่าที่รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก ในงานประเทศอินโดนีเซีย เตรียมเสียบกลางใจกลุ่มคนรักรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กในตลาด