Hennessey ยืนยัน กำลังผลิตไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่ Venom F5 วิ่งได้เร็วกว่า 482 กม./ชม.

ก่อนหน้านี้เราอาจจะได้เห็นการวิ่งของ Bugatti Chiron และ Koenigsegg Agera RS สามารถทำความเร็วได้ในระดับ 400 กิโลเมตร/ชั่วโมง จนทำเราอ้าปากค้างกันมาแล้ว แต่ทั้ง 2 คันอาจจะกลายเป็นผู้ตามในเร็วๆนี้ เมื่อรถยนต์ไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่อย่าง Hennessey Venom F5 กำลังจะทุบสถิติรถยนต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วกว่า 482 กิโลเมตร/ชั่วโมง