Mazda Carol K-Car รุ่นใหม่หมดพร้อมฟาดฟันคู่แข่งหลัง New Year

K-Car คือรถขนาดเล็กที่ได้รับความนยมจากผู้ใช้ชาวอาทิตย์อุทัย ทั้งการออกแบบ ควมคล่องตัวและประหยัดน้ำมัน Mazda ขอร่วมสงครามรถ K-Car ด้วยการส่ง All New Carol