Mercedes-Maybach S-Class การกลับมาอีกครั้งของอัครยนตกรรม

Mercedes-Benz เพิ่มทางเลือกให้กับเหล่าลูกค้าไฮเอนด์ เซเลป ด้วยการปัดฝุ่น แบรนด์ Maybach อีกครั้งหลังห่างหายจากตลาดไปเกือบ 2 ปี