2015 MG GS เผยภาพจริง ตัวจริงแล้ว

MG รถยนต์ลูกครึ่งอังกฤษ จีน เตรียมบุกตลาดอย่างจริงจังกับรถ Crossover รุ่นแรกของค่าย อย่าง MG รุ่น GS