Mitsubishi Delica Mini x Coleman เตรียมพร้อมให้จับจองในญี่ปุ่น

หลังจากที่งาน Tokyo Auto Salon ที่ผ่านมา ทาง Mitsubishi ได้อวดโฉมต้นแบบ Mitsubishi Delica Mini x Coleman ล่าสุดเตรียมพร้อมให้ลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วในที่สุด