หุ่นยนต์ AI ช่วยถอดใส่ล้อรถ ทุ่นแรงลดเวลาการทำงาน โดย RoboTire

ล่าสุดในสหรัฐอเมริกาได้มีการนำเอาหุ่นยนต์ AI ที่ทำหน้าที่ถอดและใส่ล้อรถได้เองจาก RoboTire โดยเจ้าเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนล้อทั้งสี่ล้อได้ใน 23 นาที ซึ่งทางบริษัทอ้างว่ามันเร็วกว่ามนุษย์ถึงสองเท่าภายใต้สภาวะการทำงานปกติ