คลายข้อสงสัย ว่าต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 2564 ต้องเสียเงินกี่บาท?

หน้าที่ของผู้ใช้รถบนถนน ที่จะต้องชำระค่าภาษีรถประจำปี ไม่ว่าจะใช้งานรถประเภทไหนก็ตามที่มีเครื่องยนต์ ถ้าเป็นรถยนต์ รถกระบะ ก็จะมีอัตราตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้แตกต่างกันไป แต่ยังมีคำถามตามมาว่า แล้วรถมอเตอร์ไซค์ล่ะ ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องเสียเงินกี่บาท? วันนี้เรามาดูคำตอบกันครับ

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าภาษีประจำปีเอาไว้ว่า "รถจักรยานยนต์ให้คำนวณภาษีประจำปีในอัตราดังต่อไปนี้"

(ก) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท

(ข) รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท

ดังนั้นคำถามว่า ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 2564 ต้องเสียเงินกี่บาท? คำตอบคือ 100 บาทเท่ากันทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นขนาด 100 ซีซีหรือ 1,200 ซีซี ก็เสียในอัตราเดียวกันยกเว้นถ้ามีพ่วง ต้องเพิ่มอีก 50 บาท

แต่ในการต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้ง จะต้องมีรายจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีก ดังนี้

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ค่าประกันพรบ.บุคคลที่ 3 มีแบ่งราคาไว้ตามความจุกระบอกสูบดังนี้

1. มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล

- ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท

- เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 323.14 บาท

- เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท

- เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท

- รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

2. มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

- ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท

- เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 376.64 บาท

- เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท

- เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท

- รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

- รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

2. มอเตอร์ไซค์ให้เช่า

- ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท

- เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 376.64 บาท

- เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท

- เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท

- รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

- รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

ต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์

ค่าตรวจสภาพรถ

กรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการต่อทะเบียน 2564 ต่อภาษีประจำปี 2564 แล้วมีอายุในการจดทะเบียนเกิน 5 ปี ต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีทุกครั้ง โดยมีอัตราคาตรวจสภาพ ตรอ. ดังนี้

- รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท

ที่เหลือก็จะเป็นค่าเดินทางไปต่อภาษี ต่อทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก หรือถ้าใช้บริการของผู้ที่รับบริการ ก็จะมีเพิ่มเติมตามที่แต่ละแห่งจะกำหนดเอาไว้ แต่ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้ผู้เป็นเจ้าของรถสามารถต่อทะเบียน 2564 ต่อภาษีประจำปี 2564 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว สามารถดูวิธีการทำได้ที่ "ขั้นตอนง่าย ๆ ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 2564 ผ่านช่องทาง Online"

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ