ขับรถแล้วเจอไฟแดงกระพริบต้องทําอย่างไร?

สัญลักษณ์จราจรที่มีติดอยู่บนเส้นทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายหลักหรือสายรอง เราก็ต้องปฏิบัติตามป้ายหรือสัญญาณจราจรนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด แต่มีหลายคนเลยที่มีข้อสงสัยว่า การที่เราขับรถไปเจอกับไฟแดงที่กระพริบอยู่ ควรต้องทำตัวอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบครับ

ไฟแดงกระพริบต้องทําอย่างไร

ถ้าไปเปิดดูตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ในหมวดลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร จะมีระบุเอาไว้ในวงเล็บ 5 ว่า "สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับขี่ที่มาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง" นั่นหมายความว่า ถ้าทางที่คุณกำลังขับรถไป แล้วพบกับสัญญาณไฟแดงกระพริบ ให้จอดรถจนหยุดสนิทที่หลังเส้นตรงทางแยกก่อน แล้วมองรอบด้านว่ามีรถวิ่งมาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้เดินหน้าผ่านแยกนั้นไปได้เลย

ไฟแดงกระพริบต้องทําอย่างไร

แต่ถ้าเจอสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองต้องทำอย่างไร ก็มีระบุเอาไว้ในวงเล็บ 6 ว่า "สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใด ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง" หมายความว่าถ้าเราเจอสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง ให้เราเพียงแค่ชะลอความเร็วเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องหยุด ถ้าเห็นว่าปลอดภัยแล้วสามารถเดินหน้าผ่านแยกนั้นไปได้เลย

ข้อมูลจาก Krisdika

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ