ขนส่งแนะ! วิธีดูทะเบียนรถแท็กซี่หมดอายุ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาแนะวิธีการดูทะเบียนรถแท็กซี่หมดอายุ เพื่อความปลอดภัยและได้รับบริการที่มีคุณภาพ พร้อมออกมาเตือนรถแท็กซี่หมดอายุ และรถแท็กซี่ป้ายแดง ห้ามมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งหากพบจะมีการดำเนินการตามกฎหมายและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที ซึ่งมีการกำหนดอายุการใช้งานรถแท็กซี่ไว้ไม่เกิน 9 ปี

Thai Taxi expired license

โดยประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตรถแท็กซี่หมดอายุง่ายๆ ได้จากหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562) โดยกรณีรถแท็กซี่นิติบุคคล หมวดอักษรที่ครบอายุการใช้งานแล้ว มีดังนี้ 

ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทว และหมวด ทศ 1 - 6498 

และในส่วนของรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองนั้น หมวดอักษรที่ครบอายุการใช้งานแล้ว มีดังนี้

ทจ, มก, มข, มค, มง, มจ และหมวด มฉ 1 - 9439 

Thai Taxi expired license

และนอกจากนี้แล้ว ขนส่งทางบกยังได้แนะนำให้สังเกตสภาพตัวรถเพิ่มเติมอีกด้วย โดยสามารถสังเกตได้จากตัวรถต้องมั่นคงแข็งแรง, มีโป๊ะไฟบนหลังคา, ป้ายไฟแสดงสถานะ, ข้อความ “แท็กซี่บุคคล” หรือ “ชื่อนิติบุคคล” หมายเลขทะเบียนรถและข้อความ “ร้องเรียนแท็กซี่ โทร.1584” ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้งสองข้าง ส่วนภายในรถต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถ (บัตรสีเหลือง) แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า ซึ่งจะระบุข้อมูลรถ ชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งต้องถูกต้องตรงกัน มีมาตรค่าโดยสารและอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดด้วยนั้นเอง

Thai Taxi expired license

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ