เปิดผนึกแถลงการณ์ นิสสันและมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ชี้ร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

  • โดย : Autodeft
  • 19 พ.ค. 59
  • 7,556 อ่าน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด (“นิสสัน”) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น (“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส”) ได้ประกาศว่าทั้งสองบริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงพื้นฐานวันนี้ เพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่แผ่กว้างออกไประหว่างผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นทั้งสองราย โดยนิสสันจะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 34% ของมิตซูบิชิ รวมมูลค่า 237 พันล้านเยน

 

[IMAGE1]

การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้ป็นการขยายความสัมพันธ์อันดีที่ต่อกันมายาวนาน ระหว่างบริษัทนิสสัน มอเตอร์ และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันทางธุรกิจด้านการพัฒนาและผลิตมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว  โดยนิสสัน และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันดำเนินการในส่วนงานต่างๆ ทั้งในด้านการจัดซื้อ  ด้านโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ การแบ่งปันด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโรงงาน และประโยชน์ทางด้านการตลาดที่เติบโต

 

นายคาร์ลอส กอส์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิง   กลยุทธ์ ระหว่างนิสสัน มอเตอร์ และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย หรือที่เรียกว่า วิน-วิน (Win-Win) จากการร่วมมือกันอย่างเต็มที่นี้ ในการสร้างให้เกิดการรวมพลังใหม่    เพื่อขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

ต่อจากนี้ แม้ว่าจากนี้ นิสสันจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส แต่เราก็จะให้ความเคารพต่อแบรนด์ ซึ่งมีประวัติอันยาวนานของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส อีกทั้งยังจะส่งเสริมโอกาสในการเติบโตและพร้อมให้การสนับสนุน เมื่อบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งเราขอต้อนรับบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ด้วยความยินดียิ่ง สู่การเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัวพันธมิตรที่วันนี้เราได้ขยายใหญ่ออกไปอีก”

 

ด้านนายโอซามุ มาสุโกะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส                  คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “จากการความสำเร็จในการทำธุรกิจและความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับนิสสัน ที่ผ่านมา บริษัทนิสสัน เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจึงมั่นใจว่าภายใต้ข้อตกลงนี้ จะสร้างคุณค่าระยะยาวที่จำเป็นสำหรับการเติบโตก้าวไปข้างหน้าของทั้งสอง

บริษัท นับจากนี้ไปเราจะได้ร่วมดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการแบ่งปัน

ทรัพยากรต่างๆ เช่น ในด้านการพัฒนาและด้านการจัดซื้อไปด้วยกัน”

 

ภายใต้การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้  นิสสันเข้าซื้อหุ้นของ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ที่ออกใหม่จำนวน 506.6 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 468.52 เยน  ซึ่งราคาต่อหุ้นนี้สะท้อน ถึงราคาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยจากการซื้อหุ้นครั้งนี้ นิสสันจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในวันปิดการซื้อขาย

 

ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือระหว่างมิตซูบิชิ มอเตอร์ส และนิสสัน ครั้งนี้ ยังคงคาดว่า มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสตรี, มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะยังคงถือหุ้นและรักษาความเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ต่อไป และให้ความสนับสนุนความเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้

 

ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือของพันธมิตรอย่างเป็นทางการโดยสมบูรณ์ คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และการลงนามในข้อตกลงของผู้ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นของมิตซูบิชิกรุ๊ปส์ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในปัจจุบัน และการได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้

 

การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ของนิสสัน  และเข้าถือหุ้นของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส  ครั้งนี้นับเป็นการความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจครั้งใหญ่และครั้งสำคัญอีกครั้ง นับตั้งแต่การจับมือเป็นพันธมิตรกลยุทธ์ทางธุรกิจของนิสสันและเรโนลต์ ที่ได้จับมือร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา นิสสันยังได้เป็นพันธมิตรร่วมกับกลุ่มบริษัทยานยนต์อื่นๆ ได้แก่ เดมเลอร์ เยอรมันนี และอัฟโตวาซ ประเทศรัสเซีย

 

และภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จะได้เสนอชื่อผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของนิสสันเข้าเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ตามสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงของนิสสัน รวมทั้งเสนอให้ผู้แทนบริหารของ  นิสสันเข้าเป็นประธานบอร์ดบริหารด้วย

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ