Nissan เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดรถยนต์ Solid oxide Fuel Cell

  • โดย : Autodeft
  • 7 ส.ค. 59
  • 20,462 อ่าน

นิสสันอาจจะเรียกว่าเป็นบริษัทรถยนต์ที่มาพร้อมนวัตกรรมในการขับขี่ โดยหลังจากเมื่อสองสามเดือนก่อน พวกเขาออกมาบอกว่ากำลังพัฒนารถยนต์ที่จะใช้พลังงานทางเลือกที่จะทำให้โลกนั้นตกตะลึง และวันนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวก็เปิดตัวออกมาแล้วในชื่อ Solid Oxide Fuel Cell

[IMAGE1]

เทคโนโลยี   solide Oxide  Fuel Cell   คือ เทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งนิสสัน กล่าวว่าจะง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานอาศัยแอลกอฮอลล์จากพืช หรือที่เรารู้จักกันในนามเอทานอลผสมเข้ากับน้ำ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ทำให้การขนพลังงานเชื้อเพลิงไม่แตกต่างจากการขนส่งด้วยน้ำมัน ทำให้ไม่ต้องสร้างโครงสร้างของระบบขนส่งใหม่ ขึ้นมา

นาย คาลอส โกส์น CEO Nissan   เพิ่งจะเปิดเผยเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศบราซิลอย่างเป็นทางการ และ ระบุว่า เขาเชื่อว่านี่คือเทคโนโลยีที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนความก้าวล้ำเทคโนโลยีใหม่ โดยเทคโนโลยี  e-Bio Fuel  Fuel Cell   จะสร้างโอกาสสำคัญให้ผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค

[IMAGE2]

[IMAGE3]

โดยสำหรับรถยนต์ทดลองที่เปิดตัวออกมานั้นสามารถใช้เอทานอล   100 %  ในการชาร์จแบตเตอร์รี่ขนาด  24   กิโลวัตต์ ใน 1  ถึง สามารถขับรถได้ไกลถึง   600 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้นิสสันเริ่มนำรถคันกล่าวขับทดสอลบนถนนในบราซิลเพื่อค้นคว้าข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเผนออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และนิสสันเชื่อว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และความสามารถในการทำงานไม่ต่างจากรถยนต์ใช้งานด้วยน้ำมันในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้จะมีอนาคตที่สดใส

สำหรับเรื่องหลักการทำงานของระบบ   Solid Oxide Fuel Cell  นี้ จะทำงานจากเอทานอล 100%  เมื่อเติมเข้าไปแล้ว จะถูกเปลี่ยนพลังงานงานโดยอุปกรณ์เป็นไฮโดรเจนเพื่อนำไปแยกโมเลกุลในเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบใหม่ของ   Nissan  ซึ่งทำให้ได้พลังงานฟ้าสำหรับแบตเตอร์รี่และใช้ขับเคลื่อนตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย

นาย คาร์ลอส กล่าว ส่งท้ายว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจะพร้อมในสิ้นทศวรรษนี้ โดยในอนาคตระบบนี้จะเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

 

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ