โตโยต้า จับมือ U Drink I Drive ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ

  • โดย : รัฐศิลป์ รัตนกู้เกียรติ
  • 4 ก.ค. 59
  • 5,589 อ่าน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถของบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ ภายใต้หลักสูตร ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง โดยโตโยต้าถนนสีขาว” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป โดยมีนาย ภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

โครงการอบรม ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” (Safe-Eco Driving) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ชมรวมผู้แทนจำหน่าย และกรมการขนส่งทางบก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้คำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการขับรถ อีกทั้งยังส่งเสริมเทคนิคการขับรถที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือของขนส่งจังหวัดและผู้แทนจำหน่ายในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยในระยะยาว ตลอดจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการอบรม “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” ให้กับพนักงานขับรถของบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนในการขยายเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์คนขับที่ดี มีคุณภาพ ให้มีจำนวนมากขึ้นบนท้องถนน เพื่อส่งความสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทยดังปณิธานที่ว่า

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

 

5 เรื่องน่าสนใจ