ไม่มีเงินผ่อนรถต่อ เรามีวิธีแนะนำให้ ที่สถาบันการเงินไม่เคยบอกคุณ

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 18 เม.ย. 63
  • 45,821 อ่าน

เรามักจะเคยได้ยินเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์แล้วไม่มีความสามารถในการส่งค่างวด จนรถถูกยึดแล้วถูกฟ้องจนเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวกันมาเยอะแล้ว จนทำให้หลายคนคิดว่า ทางออกเรื่องนี้จะมีแค่การหาทางขาย แล้วนำเงินไปจ่ายให้กับไฟแนนซ์คืนให้จนครบตามสัญญา หรือปล่อยให้เจ้าหนี้ยื่นฟ้องศาล แล้วปล่อยให้กระบวนการของศาลดำเนินการไล่เบี้ยเก็บหนี้ตัวเองต่อไป มีผลทางด้านเครดิตกันไป แต่วันนี้เรามีทางออกที่ดีกว่านั้น ไม่ผิดสัญญ

เช่าซื้อรถยนต์

ทนายคนดัง วิรัช หวังปิติพาณิชย์ ได้ทวีตข้อความผ่านทาง Twitter "ทนายวิรัช" (@tanaiwirat) เอาไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาว่า "ผ่อนรถไม่ไหว ควรคืนรถในขณะที่ยังไม่ผิดนัด 3 งวด ถือเป็นการเลิกสัญญา หลังจากนี้ส่วนต่างก็ไม่ต้องจ่าย ไฟแนนซ์เขาไม่ยอมบอกกัน" ทำให้หลายคนให้ความสนใจและรีทวีตข้อความนี้เป็นจำนวนมาก และมีหลายคนที่เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ทำให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ส่งค่าเช่าซื้อรถยนต์อยู่ แล้วรู้สึกว่ากำลังจะไม่มีความสามารถส่งค่าเช่าซื้อได้ต่อไป ให้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอคืนรถกับทางสถาบันการเงินที่เราได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถคันนั้นเอาไว้ แล้วขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ เมื่อกระบวนการคืนรถเสร็จสิ้น จะถือว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ไม่สามารถนำมาเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีก โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาหมายเลข 14324/2558 ทำให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากคำพิพากษาศาลฎีกาว่า

"จำเลยเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับโจทก์เพื่อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อ แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของจำเลยที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น เมื่อโจทก์ได้รับการติดต่อก็ตกลงและนัดหมายรับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนโดยมอบหมายให้ ส. ตัวแทนโจทก์ การที่จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ ส. จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนแก่โจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันนับแต่วันดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาจำเลยจะตกลงขายสิทธิการเช่าซื้อให้ ส. ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว เมื่อจำเลยมิได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไม่ปรากฏว่าขณะเลิกสัญญาจำเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อโจทก์อย่างไร จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง"

นอกจากนี้ ทนายวิรัช ยังได้แนะนำเพิ่มเติมอีกว่า ถ้ากรณีที่ทางสถาบันการเงินไม่ยอมที่จะมารับมอบรถยนต์คืน ให้ทำเรื่องนำรถไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ จะเท่ากับมีการคืนรถให้กับทางสถาบันทางการเงินไปแล้ว

ใน Reply ของทวีตนี้ ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมจากคุณ INSOMNIA (@Tristessa83) อีกว่า "การคืนรถ ไม่มีค่างวดคงค้างกับไฟแนนซ์ ทำไปรษณีย์ตอบรับให้มารับรถคืน ไม่มารับรถภายในกำหนด นำไปคืนที่สำนักงานวางทรัพย์" "หากนำไปคืนกับไฟแนนซ์ เค้าให้เซ็นเอกสารใด ๆ ควรดอกจันไว้ ว่าการคืนรถสิ้นสุด ไม่มีพันธะสัญญาต่อกันอีก และไม่มีภาระรับผิดชอบค่าส่วนต่างหรือค่าเสียเวลาใด ๆ ให้กับไฟแนนซ์หลังจากการคืนรถ ณ วันนั้น ๆ" และยังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่า "เป็นไปได้ว่าอาจจะมีหมายฟ้องมาถึงบ้าน แต่ไม่ต้องกลัว ถ้าคิดว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขแล้ว หาทนายเพื่อสู้คดี ชนะแน่นอน"

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ