มิตซูบิชิแจงกรณีลูกค้าร้องเรียนจดทะเบียนล่าช้า

  • โดย : Autodeft
  • 8 ต.ค. 56
  • 5,535 อ่าน

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงกรณีลูกค้าร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงกรณีลูกค้าร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

นาย  โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิจากบริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด รวมไปถึงบริษัทในกลุ่ม 999  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา และน่าน บริษัทฯ จึงใคร่ขอชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ดังนี้สาเหตุของปัญหา        
ภายหลังจากการซื้อรถกับทาง บริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด และ บริษัทในกลุ่ม 999 ลูกค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติแต่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวใช้วงเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อรถจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แต่หลังจากขายรถให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวแล้วกลับไม่ได้ชำระค่ารถยนต์คืนให้กับสถาบันการเงิน  

มาตรการในการแก้ไข        
1) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานประสานงานและช่วยเหลือลูกค้าซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทนายความ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประสานงานและจัดทำแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลประทบจากกรณีดังกล่าว
2) บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการประสานงานไปยังลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสอบถามถึงปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า โดยคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลากระบวนพิจารณา        นาย. มูราฮาชิ ต่อไปว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะเป็นการทำธุรกรรมร่วมกันระหว่างผู้จำหน่ายกับสถาบันการเงิน อีกทั้งยังมีเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม

 

“ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถละเลยได้ ดังนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบและดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด เราจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้ในเร็ววันรวมทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ามิตซูบิชิต่อไป”

ลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9500 วันจันทร์วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

5 เรื่องน่าสนใจ