ฉลองครบรอบ 71 ปี สยามกลการ ด้วยแนวคิด SMG Next : Building Tomorrow, Today เดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน

  • โดย : PR Autodeft
  • 18 ก.ย. 66
  • 1,132 อ่าน

สยามกลการเดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 71 ขับเคลื่อนอาณาจักรกลุ่มสยามกลการให้เติบโตเคียงคู่สังคมไทย จัดงบกว่า 2.7 ล้านบาท สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสื่อมวลชน จำนวน 265 ทุน คืนกำไรสู่สังคม พร้อมพัฒนาการศึกษาเยาวชนไทยเพื่อผลิตบุคคลากรในกลุ่มสยามกลการ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นธุรกิจชั้นนำของประเทศที่มีเครือข่ายหลากหลายครอบคลุมธุรกิจยานยนต์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ดั่งปณิธานของ ดร.ถาวร พรประภา ที่ให้ไว้แก่องค์กร

นายประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2566 สยามกลการได้ดำเนินธุรกิจคู่สังคมไทยเป็นระยะเวลากว่า 71 ปี ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจได้รับความสำเร็จ และมีธุรกิจครอบคลุมหลากหลายทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์, อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมและเครื่องจักรหนัก, การท่องเที่ยวและบริการ, การศึกษาและเครื่องดนตรี, การลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ โดยปีนี้กลุ่มสยามกลการมีการขยายธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ อาคารสำนักงานเกรด A ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ A HOME for the Future of  Work” ที่ได้รับการรับรองจาก LEED GOLD, FITWEL, WIREDSCORE และ SMARTSCORE ที่ถูกออกแบบอาคารให้เป็น SMART BUILDING โดยมีแผนเปิดตัวอาคารประมาณปลายปีนี้ และการร่วมมือกับ WhatsEGG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดขายชิ้นส่วนยานยนต์ออนไลน์แบบ B2B และระบบการให้บริการแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนภายในกลุ่มสยามกลการ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร เช่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) ที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่กำหนดเป้าหมายและปรับปรุงตามความต้องการของบุคลากรแต่ละคน, ระบบตรวจสอบและให้คำแนะนำการเรียนรู้, การใช้แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ การสร้างทีมงานที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน การสนับสนุนและสร้างทีม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้ค่านิยมองค์กร คือ Passion : รักในสิ่งที่ทำ, Contribution : ทำในสิ่งที่รัก และ Adaptability : ปรับเพื่อเปลี่ยนให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จและการเจริญเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

สำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของสยามกลการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี ได้มีการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด SMG Next : Building Tomorrow, Today เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า พร้อมร่วมส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ผ่านพิธีมอบทุน จำนวน 265 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,738,000 บาท อาทิ ทุนมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา, ทุนท่านประธานกรรมการ ดร.พรเทพ  พรประภา, ทุนระดับสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทุนต่อเนื่องและผูกพันธ์ ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม Thammasat English Program of Engineering (TEPE), ทุนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology (TNI), ทุนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและทุนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทุนสื่อมวลชน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน ที่อายุงานครบ 10,20,30 ปี และเกษียณอายุรวมจำนวน 865 คน เพื่อขอบคุณพนักงานที่ได้มุ่งมั่น ขยันและอดทน ที่นำพาองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมาจวบจนทุกวันนี้ คุณประกาสิทธิ์ กล่าว

สำหรับ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2495 โดย ดร.ถาวร พรประภา เพื่อดำเนินธุรกิจค้ารถยนต์ใหม่และเก่า จนได้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน ดัทสันในประเทศไทย นับเป็นผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศรายแรกของนิสสัน มอเตอร์ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2505 ได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นิสสัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ซอยศรีจันทร์ สุขุมวิท 67 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามกลการและนิสสัน จำกัด” และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร พัฒนาอุตสาหกรรมจนขยายธุรกิจครอบคลุม 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์, อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมและเครื่องจักรหนัก, การท่องเที่ยวและบริการ,การศึกษาและเครื่องดนตรี, และการลงทุน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสยามกลการได้เติบโต ประสบความสำเร็จจนมีธุรกิจที่หลากหลายจำนวน 66 บริษัท และอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างมั่นคงยั่งยืน ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com