บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ฉลอง 30 ปี พร้อมรองรับผลิตรถยนต์อีวี และเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • โดย : PR Autodeft
  • 11 เม.ย. 66
  • 1,578 อ่าน

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ / กรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึดและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแผนนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยล่าสุดได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมประกาศนำธุรกิจก้าวสู่ศักราชใหม่อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน “Growing Together, Sustainably” และวิสัยทัศน์สู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยมี ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และพนักงาน รวมถึงได้รับเกียรติจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความยินดี

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทย 100% ในปี พ.ศ.2536 ภายใต้การนำของ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร นายบัณฑูร เหล่าสินชัย และนายคาวุธ หฤทัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งเห็นศักยภาพ โอกาส ที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และยานยนต์ของไทยให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

 

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงคุณภาพบุคลากร ความชำนาญ เทคโนโลยีการผลิต และระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ Honda Toyota Mitsubishi ให้ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด เพื่อการประกอบ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ ตลอดจนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนสายการผลิตของลูกค้าทั้งที่ต้องการจำนวนการผลิตปริมาณมาก และต้องการความพิถีพิถัน ละเอียด แม่นยำสูง รวมถึงได้รับความไว้วางใจจาก แบรนด์ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับสากลจากประเทศเยอรมนี ให้ผลิตชิ้นส่วนหม้อลมเบรก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของรถยนต์  

ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ มีรายได้รวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายใต้ระบบบริหารจัดการผลิต “Just In Time” ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง การควบคุมการผลิตภายในที่เรียกว่า มาตรการ 5 พร้อม (5R) มีฐานการผลิต 4 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตที่ทัดเทียมกับฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯได้ยกระดับฐานการผลิตให้เป็นสายการผลิตระบบอัตโนมัติแล้ว 50% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต และคาดว่าภายใน 5 ปี จะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ 100% พร้อมมีแผนลงทุนติดตั้งเครื่องจักรทันสมัยเพื่อยกระดับการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วย

 

จุดเด่นของบริษัทฯ คือ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการสร้างวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ที่เรียกว่า “Training for the Trainer” หรือ ระบบพี่สอนน้อง ทำให้มีทีมวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่เรียกว่าเป็นยอดฝีมือ มีความรู้ลึกรู้จริง ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องมือจำนวนมาก อีกจุดเด่นที่สำคัญ คือ มีองค์ความรู้ที่สั่งสมจากการได้รับการถ่ายทอดจากลูกค้าและเรียนรู้พัฒนา จนมีองค์ความรู้ในการออกแบบและผลิตเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีทันสมัย สามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบ การสร้างแม่พิมพ์โลหะชนิดต่างๆ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง รวมถึงการผลิตชิ้นส่วน ที่มีความคล่องตัว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ โดยมีเครื่องปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนทั้งแบบ Manual และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ขนาด 200-2,000 ตัน อีกทั้งสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความพิถีพิถันสูง และมีโรงงานชุบเคลือบสี EDP พร้อมระบบตรวจสอบคุณภาพที่มีความแม่นยำได้มาตรฐานสูงเป็นของตนเองด้วย

ดร.ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ 30 ที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อย่างสมบูรณ์แล้ว นับเป็นปีที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม ในการนำอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์โลหะและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ให้ก้าวเติบโตไปอีกขั้น เพื่อขยายการยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น สำหรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถยนต์โลก ที่กำลังเกิดขึ้นสู่การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไร เชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนา พร้อมรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการเปลี่ยนวัสดุมาใช้เหล็กทนแรงดึงสูงไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ตลอดจนขยายฐานลูกค้าจากการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อนำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้าน ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ แม่พิมพ์โลหะ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง และต้องอาศัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ในอดีตต้องยอมรับว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นการที่ กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิต จนได้รับการยอมรับระดับสากล การที่บริษัทสามารถสร้างคนเก่งๆ มีการรวมกลุ่มกับบริษัทผู้ผลิตอย่างเข้มแข็ง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้แก่กันอย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความแข็งแรงทั้งระบบ สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และหากมีการพัฒนาให้มีจำนวนมากขึ้น ก็จะเป็นการทวีบทบาทประเทศไทยให้ก้าวเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของโลกอย่างสมบูรณ์ได้”

 

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆด้าน และมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ “เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน” ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ