สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จับมือ ไอคาร์เอเชีย สร้างมาตรฐานรถยนต์มือสอง กับ “โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้ว”

  • โดย : PR Autodeft
  • 4 พ.ค. 65
  • 3,652 อ่าน

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เผยแผนความร่วมมือ บริษัท ไอคาร์เอเชีย จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคี โดยความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์มือสอง ใน “โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้ว”

พร้อมจัดหมวดหมู่สินค้าให้มีการจัดเกรดและตรวจสภาพรถยนต์ โดยตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือ และเริ่มต้นเก็บข้อมูลย้อนหลังของยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับทางผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

นายภิญโญ  ธนวัชรภรณ์  นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าวว่า สมาคมฯ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และดำเนินการสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมาอย่างต่อเนื่อง “โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้ว” โดยความร่วมมือกับ ไอคาร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจนี้ จะมีส่วนช่วยยกระดับให้ธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสองให้มีความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อเครือข่าย คู่ค้า และผู้บริโภคด้วยความเป็นธรรม และช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสมาคมฯ ในการบริหารจัดการการซื้อขายรถยนต์ด้วยเว็บไซต์ของวันทูคาร์

 

ความร่วมมือในโครงการนี้ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประการรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการประกอบธุรกิจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง   

นอกจากความร่วมมือในเบื้องต้นนี้ในอนาคตอาจเกิดความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการตรวจสภาพรถ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการจัดตั้งหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพสำหรับธุรกิจการซื้อขาย รถยนต์มือสอง เป็นการสร้างคนสร้างงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์  สำหรับสถาบันการเงินที่เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อรถยนต์ในโครงการนี้คือ “กรุงศรี ออโต้” ที่สามารถแนะนำ, คำนวณสินเชื่อรถยนต์ให้เหมาะสมกับกำลังซื้อและการประเมินสินเชื่อเบื้องต้นของผู้บริโภคให้ได้

 

ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤติโควิดที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน แต่ยอดขายรถยนต์มือสองยังคงเติบโต อันเนื่องมาจากผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการเดินทางที่ปลอดภัย ซึ่งการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นทางออกที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้ และรถยนต์มือสองก็เป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการซื้อรถใหม่ โดยมูลค่าตลาดของธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว มีมูลค่าประมาณ 80,000,000,000 บาท ในปีที่ผ่านมา เติบโตโดยประมาณ 10% - 15% สำหรับรถยนต์นั่ง และขยายตัว 1.5% ถึง 3.5% สำหรับรถบรรทุก และเมื่อเข้าสู่ปี 2565 ราคารถมือสองของไทยยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง

 

นางณัฐธนธร ฟอร์ด ผู้จัดการประจำประเทศไทย  บริษัท ไอคาร์เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่าในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และมีความมั่นใจสูงขึ้นมากในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกทั้งจำนวนผู้เข้าถึงอินเตอร์เนทและการใช้เวลาบนโลกออนไลน์ก็มีมากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองจึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้มากที่สุด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่ทำให้ไอคาร์ เอเชีย พัฒนาการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคเสมอมา ทั้งนี้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหรรมรถยนต์มือสองไม่สามารถทำได้เพียงแค่องค์กรเดียว การที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว มาร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรม นอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานสินค้าและอุตสาหกรรมในวงกว้างแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของเว็บไซต์ประกาศซื้อขายยานยนต์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเราเป็นเว็บไซต์ประกาศซื้อขายยานยนต์ (Automotive Market Place) ที่มีผู้เข้าชม มากเป็นอันดับ 1 และมีจำนวนการประกาศซื้อขายรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย

โดยทางเว็บไซต์วันทูคาร์ได้จัดทำ ไมโครไซต์ หรือ เว็บไซต์ย่อยโดยมี วันทูคาร์ อินสเปคชั่น เป็นตัวกลางในการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการลงประกาศ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพื่อแสดงถึงรถใช้แล้วผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานตรวจสภาพรถของวันทูคาร์ พร้อมรายงานในประกาศขายรถยนต์ของสมาชิกสมาคมฯที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของวันทูคาร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ Facebook fan page – one2car / tiktok / YouTube และ IG เป็นต้น

 

โครงการนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของรถมือสองมากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันทูคาร์ สามารถให้บริการทั้งในด้านข้อมูลและช่องทางการขาย พัฒนาไปถึงการบริการตรวจสภาพรถ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลของรถ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้อย่างรวดเร็ว นางณัฐธนธร สรุป

 

สามารถเข้าดูรายละเอียดการซื้อขาย หรือข้อมูลเกี่ยวข้อง ได้ที่ www.one2car.com

 

# # # #

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ