คนไทยเตรียมเฮ เมื่อ ขสมก ทดสอบวิ่งรถโดยสารไฟฟ้าแถมนั่งฟรี เริ่ม 2 มิถุนายนนี้

ขสมก จับมือ ล็อกซ์เลย์ จัดทดสอบรถโดยสารไฟฟ้า BYD ในรูปแบบรถโดยสารประจำทาง เริ่มทดสอบวิ่ง 2 มิถุนายนนี้

BYD และ Loxley แท็คทีมเปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

BYD และ Loxley แท็คทีมเปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งสองรุ่น ทั้งรุ่น E6 และ K9 เจาะกลุ่มเป้าหมาย องค์กรภาครัฐ และเอกชน อนาคต