Audi มีทีมตรวจสอบ "กลิ่น" ภายในตัวรถยนต์ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้า

ปกติแล้วการทำการตรวจสอบคุณภาพ หรือภาษาสากลเรียกว่า Quality Control (QC) ส่วนใหญ่ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย งานประกอบ การติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ว่าครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ แต่แค่นี้ยังไม่พอสำหรับค่ายรถยนต์ 4 ห่วงจากเมืองเบียร์ Audi เพราะการทำ QC ของที่นี่ จะมีการทดสอบ "กลิ่น" ก่อนส่งรถถึงมือลูกค้าด้วย

Audi

อาวดี้ ค่ายรถยนต์หรูจากเยอรมนี ได้ทำการทวีตข้อความผ่านทาง Twitter ออกมาบอกว่า Audi มีทีมงานที่เรียกว่า Nose Team หรือจะแปลเป็นไทยว่า "ทีมพิสูจน์กลิ่น" ก็น่าจะได้ โดยทีมนี้จะมีทีมนักวิทยาศาสตร์มาคอย "ดม" วัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ภายในตัวรถ ว่ามีกลิ่นที่ถึงขนาดรบกวนผู้ขับขี่และผู้ใช้งานรถยนต์อาวดี้ ได้หรือไม่ โดยทีมนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1985 แล้ว จะทำการสดสอบดมกลิ่นทั้งตอนผลิตออกมาใหม่ และผ่านการใช้งานไปแล้ว ที่มีการจำลองสถานการณ์ด้วยการส่งไฟให้เหมือนใช้งานอยู่กลางแดด แล้วมาคอยดมดูว่า วัสดุต่าง ๆ ภายในตัวรถ มีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นไปในทางที่แย่ลงด้วยหรือไม่ โดยจะแบ่งเป็น 6 ระดับ ก็คือระดับที่ 1 คือ ไม่มีกลิ่น จนไปถึงระดับ 6 คือกลิ่นเกินจะทน โดยวัสดุทุกชิ้นเมื่อผ่านการทดสอบ ต้องมีกลิ่นไม่เกินกว่าระดับ 4 หรือเริ่มรับไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ที่ใช้งานรถยนต์ของ Audi ทุกคนนั่นเอง

ข้อมูลจาก Jalopnik

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ