ต่อใบขับขี่ 2562 ต้องใช้อะไรบ้าง หมดอายุเกินกี่ปีต้องสอบใหม่?

ในปัจจุบันนั้นใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นแบบที่ต้องต่ออายุ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่มีแบบตลอดชีพไม่ต้องมาต่ออายุทุกๆ 5 ปี แบบในปัจจุบัน และสำหรับใครที่เพิ่งทำใบขับขี่ก็จะได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราวที่มีอายุเพียง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558) หลังจากนั้นคุณก็จะต้องมาต่ออายุใบขับขี่เป็น 5 ปี โดยการต่ออายุใบขับขี่จะต้องมีเอกสารและขั้นตอนอะไรบ้างนั้นในการต่อใบขับขี่ มาดูกัน

ต่อใบขับขี่

สำหรับการต่อใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถมาต่ออายุล่วงหน้าได้ 90 วัน สำหรับการต่ออายุ 5 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam 50 ข้อ และหากเกิน 3 ปี ต้องเพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam 50 ข้อ และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ รวมถึงสิ้นอายุเกิน 1 ปี เป็นต้นไป เพิ่มชั่วโมงอบรมเป็น 2 ชั่วโมง

และสำหรับการต่ออายุที่เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี สามารถมาต่ออายุล่วงหน้าได้ 60 วัน หากเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน หากเกิน 3 ปี ต้องเพิ่มขั้นตอนอบรม ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการต่อใบขับขี่ ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี
- ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
- บัตรประชาชนตัวจริง

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ ที่ช่องงานใบอนุญาตขับรถ (ต่อใบอนุญาตขับรถ)
2. ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ทดสอบ การมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
- ทดสอบ ปฎิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
- ทดสอบ สายตาทางลึก
- ทดสอบ สายตาทางกว้าง
3. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง
4. ชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
5. รับใบขับขี่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการต่อใบขับขี่ ต่อชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
- ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
- บัตรประชาชนตัวจริง

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ ที่ช่องงานใบอนุญาตขับรถ (ต่อใบอนุญาตขับรถ)
2. ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ทดสอบ การมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
- ทดสอบ ปฎิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
- ทดสอบ สายตาทางลึก
- ทดสอบ สายตาทางกว้าง
3. ชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
4. รับใบขับขี่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ส่วนของค่าธรรมเนียมในต่อใบขับขี่นี้ รวมอยู่ที่ 505 บาท โดยเป็น ค่าคำขอ 5 บาท และค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท

และระยะเวลาในการใช้ต่ออายุใบขับขี่นั้นสามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว โดยแนะนำให้ไปตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีรอบเวลาในการอบรมอยู่ ยกตัวอย่างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 มีการแบ่งการอบรมเป็น 5 รอบ/วัน เริ่มรอบแรกเวลา 9.00 น. และรอบสุดท้ายเริ่ม 14.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dlt.go.th

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

Advertisement