Tags ต่อใบขับขี่ หน้า 1 / AUTODEFT ข่าวรถยนต์ รีวิวรถ รถใหม่ รถออกใหม่ รถมาใหม่ ราคารถ ใบขับขี่

 ต่อใบขับขี่ 

ยังไม่เปิด...ขนส่งฯ แจ้งเลื่อนการทำใบขับขี่ออกไปก่อน จนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

หลังจากการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid-19 จนทำให้รัฐบาบต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ส่งผลให้ทางกรมการขนส่งทางบกต้องหยุดให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภทออกไปก่อน ล่าสุดหลังจากการประกาศต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินของทางรัฐบาลไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้ขนส่งฯ จึงต้องงดการบริการนี้ออกไปก่อนเช่นกัน

กรมการขนส่งทางบกประกาศต่ออายุใบขับขี่ไปอัตโนมัติจนกว่ายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศว่า ให้ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่อใบขับขี่ 2563 (2020) ต้องใช้อะไรบ้าง หมดอายุเกินกี่ปีต้องสอบใหม่?

ในปัจจุบันนั้นใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นแบบที่ต้องต่ออายุ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่มีแบบตลอดชีพไม่ต้องมาต่ออายุทุกๆ 5 ปี แบบในปัจจุบัน และสำหรับใครที่เพิ่งทำใบขับขี่ก็จะได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราวที่มีอายุเพียง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558) หลังจากนั้นคุณก็จะต้องมาต่ออายุใบขับขี่เป็น 5 ปี โดยการต่ออายุใบขับขี่จะต้องมีเอกสารและขั้นตอนอะไรบ้างนั้นในการต่อใบขับขี่ มาดูกัน

เล่าเรื่องจริง ต่อใบอนุญาตขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ในสมัยนี้มันเป็นอย่างไร

รู้เรื่องจริงก่อนต่อใบขับขี่ จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ระเบียบใหม่ที่คุณอาจจะต้องรู้ก่อน ไปทำธุรกรรม